W czwartek 29 listopada br. grupa pracowników OPEC Grudziądz uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Bydgoszczy, gdzie obejrzała działający tam zakład termicznego przetwarzania odpadów komunalnych (ZTPOK) ProNatura. Na miejscu pracownicy mogli się zapoznać z funkcjonowaniem spalarni, jej zabezpieczeniami i systemem monitorowania.  

ZTPOK ProNatura rozpoczął działalność w 2016 roku. Zakład obsługuje Bydgoszcz, Toruń wraz z okalającymi gminami. Instalacja nie tylko unieszkodliwia, ale jednocześnie odzyskuje zawartą w odpadach energię zamieniając ją na prąd i ciepło.

Odpady to alternatywne względem paliw kopalnych źródło energii, dlatego prąd produkowany w ZTPOK to tzw. zielona energia. Zakład pozwala więc rozwiązać problem odpadów zmieszanych, które do tej pory byty po prostu składowane, a ponadto sprzedając energie generuje przychody, co zmniejsza koszt utylizacji.

Uczestników wyjazdu interesował problem ewentualnych uciążliwości związanych z instalacją. Na miejscu mogli naocznie zapoznać się z aktualnymi wskaźnikami emisji na tablicy zamontowanej przed wejściem na teren ZTPOK.  Jak podkreślali eksperci z ProNatury, w ZTPOK spaliny są filtrowane do tego stopnia że powietrze unoszące się z komina jest czystsze niż to w centrum dużych miast.

ProNatura obsługuje ok. 180 tys. ton odpadów rocznie. OPEC Grudziądz planuje budowę instalacji na około 40 tys. ton odpadów rocznie, czyli wyłącznie na swoje potrzeby.