W listopadzie zorganizowaliśmy spotkania z sąsiadami oraz przedstawicielami mediów. Zaprezentowaliśmy technologię oraz zalety nowej instalacji termicznego przekształcania odpadów, której budowa planowana jest już od wielu lat. Opowiedzieliśmy co robimy, aby odejść od węgla. Realizacja inwestycji zmniejszyłaby emisję CO2 o 43 tys. ton rocznie.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami, które powstały w wyniku przeprowadzonych spotkań.

– Instalacja planowana przez OPEC ma przekształcać do 40 tys. ton RDF rocznie, co będzie odpowiadało zarówno możliwościom systemu ciepłowniczego, jak i potrzebom lokalnego systemu gospodarki odpadowej, gdyż RDF ma pochodzić z Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie. – Cire.pl

– OPEC Grudziądz od wielu lat działa na rzecz zapewnienia mieszkańcom miasta ciepła i prądu w oparciu o odnawialne źródła energii. Spółka od dawna wykorzystuje paliwo w postaci pelletu, a w trakcie realizacji jest projekt budowy kotła biomasowego o mocy 15 MW. Teraz OPEC Grudziądz planuje wybudować Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów, która ma przekształcać do 40 tys. ton RDF rocznie. – Magazyn Biomasa.

Na budowie spalarni paliwa produkowanego ze śmieci skorzystać mają Wodociągi, OPEC i wszyscy mieszkańcy Grudziądza. – Gazeta Pomorska.

– Wykorzystanie lokalnie powstających odpadów do produkcji ciepła na potrzeby lokalnych systemów ciepłowniczych jest jednym z ważniejszych założeń Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Budowa podobnych instalacji, jak ta planowana przez OPEC, ma pomóc zarówno w transformacji energetycznej, jak i wypełnieniu celów gospodarki odpadowej przyjętych przez Unię Europejską. – Grudziądz 365.

– Komunalna spółka ciepłownicza OPEC Grudziądz planuje budowę instalacji, która będzie spalać paliwo z odpadów komunalnych i produkować z nich energię. To jedna z inwestycji spółki, która ma jej umożliwić zmniejszenie zużycia węgla. – portalsamorządowy.pl

-OPEC musi odejść od spalania węgla. I odchodzi. Sięga po paliwa ekologiczne jak pelet (ze słomy i siana) i właśnie buduje kocioł na biomasę ze słomy. Spółka stoi przed kolejnym, dużym wyzwaniem.egrudziądz.pl

Materiał prasowy dotyczący ITPO dla Grudziądza dostępny jest TUTAJ.

Zachęcamy do obserwowania profilu na Facebooku – ITPO DLA GRUDZIĄDZA – gdzie publikujemy aktualne informacje na temat inwestycji i środowiska.